Jag kommer att hitta nyckeln storpocketSvenska, 2024