"Jag har fått ett bref..." : den tidiga svenska brevromanen 1770-1870 inbundenSvenska, 2007