JA! Sveriges främsta inspiratörer om att säga JA till livet inbundenSvenska, 2016