Istorija mezhdunarodnykh otnoshenij i vneshnej politiki Rossii (1648-2017g.) inbundenRyska, 2018