Iskusstvo poluchat. Metaforicheskie karty ispolnenija zhelanij övrigtRyska, 2020