Invandrat & utvandrat : Stockholms stadsmiljö i ett internationellt perspektiv inbundenSvenska, 2016