Instrumental Inorganic Chemistry inbundenEngelska, 1979