Insats pågår : från piketstyrka till terrorbekämpning inbundenSvenska, 2022