Innowacyjne Biomateria y W in Ynierii Tkankowej Skory häftadPolska, 2014