Innovation genom information. SOU 2020:55 : Betänkande från Öppna datautredningen (I 2019:01) häftadSvenska, 2020