Inhägnade stater, avtagande suveränitet kartonnageSvenska, 2011