Informacionnaq tehnologiq podgotowki specialistow w wuze häftadRyska, 2019