Individ, skola och samhälle : utbildningsfilosofiska texter inbundenSvenska, 2004