In Platonis Gorgiam Commentar CB övrigtGrekiska, 1998