Improbidade Administrativa pocketPortugisiska, 2018