I takt och otakt med tiden Stadshypotek mellan marknad o politik inbundenSvenska, 2002