Hypnosis V1, No. 3: The Illustrated Quarterly of Hypnotism in All Its Phases inbundenEngelska, 2011