Hundra år på Nybroplan : Kungliga Dramatiska teatern under ett sekel inbundenSvenska, 2007