Homeopatins fantastiska värld! : vaccinationer - alternativ och behandling av vaccinskador danskt bandSvenska, 2019