History Of The United States, 1872-1877 pocketEngelska, 2007