History of the Tammany Society inbundenEngelska, 2018