History of the Navy of the United States of America inbundenEngelska, 2015