History of the Chenoweth Family inbundenEngelska, 2018