Historical Sketch of the Zabriskie Homestead (Removed 1877), Flatbush, L.I. inbundenEngelska, 2015