Himmeli : geometrisk halmslöjd förr och nu danskt bandSvenska, 2016