Hilma af Klint : The Dove, No. 13. övrigtSvenska, 2021