Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland inbundenTyska, 1990