He Hoikehonua, He Mea Ia E Hoakaka'i Ke Ano O Ka Honua Nei A Me Na Mea Maluna Iho (1845) pocketGrekiska, 2009