Hargs bruk : berättelsen om Hargs bruk och dess ägare. D. 1, 1600-1700-talet inbundenSvenska, 2012