Handbok i journalistikforskning danskt bandSvenska, 2019