Hållbart liv - Enkla strukturer för bättre hälsa, hemmiljö och arbetsmiljö kartonnageSvenska, 2019