Hadewijch. Schrijfster - Begijn - Mystica häftadNederländska, 2003