Gudsfruktan & djävulskap : Tidsdokument av ett pastorsbarn häftadSvenska, 2017