Grov kvinnofridskränkning. Brå rapport 2019:8 : Brottets hantering och utveckling i rättskedjan 1998-2017 häftadSvenska, 2019