Grejen med substantiv och pronomen inbundenSvenska, 2017