Goobaha dhulka hoostiisa ku yaalla ee adduunka inbundenSomali, 2020