Godofredi Hermanni Opvscvla, Volume 2 häftadLatin, 2010