Global'nyy Politicheskiy Kontekst Sovremennogo Gosudarstva häftadRyska, 2013