Gentsche Stads- En Baljuwsrekeningen 1280-1336. Tekst häftadNederländska, 2011