Genezis Drevnerusskoy Voennoy Intelligentsii pocketRyska, 2011