Gata för gata runt Stockholm danskt bandSvenska, 2019