Freuds sista suck : idéstrider och andra hinder för psykiatrins utveckling danskt bandSvenska, 2020