Från Homo Sapiens till Homo Zappiens danskt bandSvenska, 2006