Från fritt fall till hopp danskt bandSvenska, 2021