Från fattigdom till välstånd : Sveriges flykt från vardagshunger och för tidig död danskt bandSvenska, 2022