Förskolebarnets mänskliga rättigheter flexbandSvenska, 2011