Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en undersökning häftadSvenska, 2019