Förmögenhetsbrott och förmögenhetsrätt : om straffansvaret i 8 och 10 kap. brottsbalken och dess förhållande till civilrätten inbundenSvenska, 2020