Former och uttryck. Pär Lagerkvist-samfundets årsskrift, 2022 häftadSvenska, 2022