Före Bornholmsmodellen - 150 bildkort övrigtSvenska, 2018